SCM20/58-1800 VISION

64.355,00 рсд

SCM20/58-1800 VISION

VAKUMSKI SOLARNI KOLEKTOR

Vakumski kolektor sa heat pipe tehnologijom
Aperturna površina: 1,876 m²
Apsorberska površina: 1,603 m²
Broj vakumskih cevi: 20
Dimenzije vakumskih cevi: Ø 58 x 1800 mm
Težina / Dimenzije: 64,4 kg (1670x1990x1740)
Temeratura stagnacije: 280ºC
Radni pritisak 6 bar, ispitni 12 bar
Sadržaj fluida: 1,37 L