BOSCH panel set SOLARNI PAKET

236.740,00 рсд

Solarni set čine :
– solarni kolektor SOLAR 4000 TF FCC 220-2V
(solarno struktuirano staklo za veliku propu-
snost svetla i manju refleksiju, strip-apsorber sa
visoko selektivnom prevlakom, toplotna izola-
cija 25mm od mineral vune, dimenzije kolektora
2026/1032/67mm površine 2.09m2)
– priključni pribor WFS 20 za montažu na krov
– odzračni pribor za kolektore ELT 5
– setovi za vertikalnu montažu WMT1 i WMT2
– krovne kuke FKA3
– solarna regulacija B-Sol 100
– solarna stanica AGS5
– solarni fluid 10 litara 45% WTF10
– solarna ekspanziona posuda 18L SAG 18
– akumulacioni bojler sa (2) izmenjivača ASDUO

SOLARNI SET 1 – porodica 2-4 člana
SOLARNI SET 2 – porodica 3-6 članova
SOLARNI SET 3 – porodica 5-8 članova
SOLARNI SET 4 – porodica 6-10 članova