HV 80/200-4, 5/4″ SN RAZDELNIK SA IZOLACIJOM – MARING

38.415,00 рсд

HV 80/200-4, 5/4″ SN

RAZDELNIK SA IZOLACIJOM

Protok tople vode: do 5,3 m3/h
Snaga pri ΔT=20°C: do 120 kW
Pmax=6 bar, T max=90°C
Razmak između priključaka: 200 mm
Razmak između oslonaca: 1000mm
Priključci na kotlovskom krugu 6/4″ sa unutrašnjim navojem
Priključci na potrošačkom krugu 5/4″ sa unutrašnjim navojem
Oznake potisnog/povratnog voda utisnute na oplati razdelnika

Opis

Razdelnik sa izolacijom HV 80/200 proizveden je sa visokim kvalitetom izrade, uz izuzetnu pouzdanost u eksploataciji i ispitan na nepropusnost pri pritisku od 12bara.

Razdelnik je sa 4 otvora kod kog je komora potisnog voda smeštena unutar komore povratnog voda. Svi priključci na kotlovskom krugu su sa unutrašnjim navojem dimenzije od 6/4”, dok su priključci na potrošačkom krugu sa unutrašnjim navojem dimenzije od 5/4”,a razmak između priključaka je 200mm. Kotlovski priključci su locirani sa donje strane, a polazni i povratni vodovodi su smešteni jedan uz drugi.

Konstrukcionim rešenjem predvidjen je bočni priključak od 1/2” za PIP slavinu, kao i priključak za ispiranje od 1/2” sa donje strane. Svaki razdelnik antikorozion je zaštićen galvanskim pocinčavanjem i izveden sa izolacijom od polistirena debljine 35mm (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinkovanog lima od 0,80mm. U oplati razdelnika utisnute su oznake potisnog i povratnog voda.