HV 70/125-4, 5/4″-1″ SN RAZDELNIK SA IZOLACIJOM – MARING

24.700,00 рсд

HV 70/125-4, 5/4″-1″ SN

RAZDELNIK SA IZOLACIJOM

Protok tople vode: do 3,3 m3/h
Snaga pri ΔT=20°C: do 75 kW
Pmax=6 bar, T max=90°C
Razmak između priključaka: 125 mm
Razmak između oslonaca: 625mm
Priključci na kotlovskom krugu 5/4″ sa spoljnim navojem
Priključci na povratni/dovodni vod 1″ sa spoljnim navojem
Oznake potisnog/povratnog voda utisnute na oplati razdelnika

Opis

Razdelnik sa izolacijom HV 70/125 proizveden je sa visokim kvalitetom izrade, uz izuzetnu pouzdanost u eksploataciji i ispitan na nepropusnost pri pritisku od 12bara.

Razdelnik je sa 4 otvora kod kog je komora potisnog voda smeštena unutar komore povratnog voda. Svi priključci na kotlovskom krugu su sa spoljašnjim navojem dimenzije od 5/4”, smešteni sa donje strane. Priključci za polazni i povratni vod smešteni su jedni uz druge dimenzije 1” sa spoljnim navojem, a razmak između priključaka je 125mm.

Konstrukcionim rešenjem predvidjen je bočni priključak od 3/4” za slavinu za punjenje i pražnjenje ili za ekspanzionu posudu. Svaki razdelnik antikorozion je zaštićen galvanskim pocinčavanjem i izveden sa izolacijom od polistirena debljine 25mm (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinkovanog lima od 0,55mm. U oplati razdelnika utisnute su oznake potisnog i povratnog voda.