HV 60/125-4, 1″ SN RAZDELNIK SA IZOLACIJOM – MARING

22.541,00 рсд

HV 60/125-4, 1″ SN

RAZDELNIK SA IZOLACIJOM

Protok tople vode: do 2,3 m3/h
Snaga pri ΔT=20°C: do 50 kW
Pmax=6 bar, T max=90°C
Razmak između priključaka: 125 mm
Razmak između oslonaca: 625mm
Priključci na instalaciju 1″ sa spoljnim navojem
Oznake potisnog/povratnog voda utisnute na oplati razdelnika

Opis

Razdelnik sa izolacijom HV 60-125 proizveden je sa visokim kvalitetom izrade uz izuzetnu pouzdanost u eksploataciji i ispitan na nepropusnost pri pritisku od 12bara.

Razdelnik je sa 4 otvora kod kog je komora potisnog voda smeštena unutar komore povratnog voda. Svi priključci su sa spoljnim navojem dimenzije 1”, dok je razmak između priključaka od 125mm. Kotlovski priključci su locirani sa donje strane, a polazni i povratni vodovodi su smešteni jedan uz drugi.

Svaki razdelnik antikoroziono je zaštićen galvanskim pocinčavanjem i izveden sa izolacijom od polistirena debljine 25mm (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinkovanog lima od 0,55mm. U oplati razdelnika utisnute su oznake potisnog i povratnog voda.