VWL IS HIDRAULIČKI ZIDNI MODUL – VAILLANT

222.720,00 рсд244.080,00 рсд

VWL IS

HIDRAULIČKI ZIDNI MODUL

 Dostupan u tri modela 57/5 IS, 77/5 IS, 127/5 IS

Hidraulične komponente integrisane u modul

Dimezije 720x440x350 mm (VxŠXD)

Težina 23/24/26,5 kg

Snaga el.grejača 5,4/5,4/8,5 KW

Opis

Hidraulički zidni modul VWL IS je zapravo unutrašnja jedinica toplotne pumpe aroTHERM split. Dostupna je u tri veličine u zavisnosti od snage spoljašnje jedinice. U sebi sadrži sve neophodne hidraulične kompomete. Veza sa spoljašnjom jedinicom ostvaruje se bakarnim cevima koje ne zahtevaju probijanje velikih otvora u zidovima. Instalacija je jednostavna i laka i može se obaviti u samo jednom danu.

Osnovne karakteristike hidrauličkog modula:

  • Dostupne jedinice u tri varijante u zavisnosti od učinka spoljašnje jedinice toplotne pumpe  (VWL 57/5, VWL 77/5 i VWL 127/5 IS).
  • Električni rezervni grejač od 6 kW sa sigurnosnim graničnikom i razvodnom kutijom (rezervni grejač od 9 kW za VWL 105/5, VWL 125/5)
  • Visoko efikasna pumpa toplotnog kruga.
  • Ventil za odzračivanje za rezervni grejač i izmenjivač toplote.
  • Ekspanziona posuda od 10 l
  • Schraderov ventil u rashladnom krugu unutrašnje jedinice za lakše puštanje sistema u pogon (iz unutrašnjeg prostora)
  • Dijagnostički interfejs u digitalnom informacijskom i analitičkom (DIA) sistemu za brzo podešavanje i analizu rada sistema

Komponente hidrauličnog modula:

1. Schraderov servisni ventil rashladnog kruga (gasna faza)

2. Automatski odzračni ventil

3. Senzor na izlazu iz kondenzatora

4. Izmjenjivač toplote (kondenzator)

5. Membranska ekspanzijska posuda

6. Senzor pritiska kruga grejanja

7. Senzor povratnog voda grejanja

8. Trokraki prestrujni ventil

9. Sigurnosni ventil kruga grejanja

10. Senzor rashladnog kruga (tečna faza)

11. Senzor rashladnog kruga (gasna faza)

12. Visoko efikasna cirkulaciona pumpa

13. Senzor polaznog voda kruga grejanja

14. Električni grejač