VISION 35 kW sa ventilatorom i automatikom – MAT LTD

VISION

KOTLOVI SA PRINUDNOM PROMAJOM

Temperaturni režim: 90°/70°
Max radni pritisak: 3 bar
Ugrađen cevasti izmenivač sa turbulatorima
Automatika za vođenje dve pumpe
Priključci: 6/4″
Dimnjački priključak (mm): 150  /  180 (45-55kW)
Besplatan pribor : regulator promaje, sig ventil

Opis

U ponudi su kotlovi sa ugrađenim kontrolnim panelom i ventilatorom čime se obezbeđuje prinudna promaja u kotlu. Regulacija i upravljanje ventilatorom (promajom) je automatsko uz zadavanje željenih parametara rada čime se ostvaruje veća efikasnost, bolje sagorevanje, manja emisija CO2, SO2 i Nogasova. Regulator sa ventilatorom potpomaže sagorevanje tako da  je ova vrsta kotla naročito pogodna kod objekata sa niskim dimnjakom ili kod malog poprečnog preseka dimnjaka tj. tamo gde postoji problem sa podpritiskom dimnjaka. Kotlovi imaju vodom hlađenu rešetku na kojoj sagoreva žar čime se dodatno povećava efikasnost kotla. Rešetka ima svoju dodatnu zaštitnu oblogu koja omogućava dugi vek eksploatacije.

Povezani proizvodi