VENTIL SIGURNOSNI SA TEGOM DN 32/PN16

29.000,00 рсд

TERMOINVEST sa tegom

VENTIL SIGURNOSNI

Ventil sigurnosti sa oprugom tip VST – prirubnički je namenjen za rad sa zasićenom vodenom parom i neutralnim fluidima. Telo ventila izrađeno je od kvalitetnog sivog liva, a sedište i zatvarač od nerđajućeg čelika. Na zahtev korisnika ventili se podešavaju na određeni pritisak i na osnovu toga se izdaje atest – ovlašćenje akreditovane laboratorije za baždarenje.
RADNA TEMPERATURA:
do 225°C

Opis

TEHNIČKI PODACI:
Ispitivanje i isporuka prema JUS M.C5.013(DIN 3230),standard ugradbene dužine prema JUS M.C5.005(DIN 3202). Standard priključka EN 1092-2 .
UPOTREBA:
Ventil sigurnosti sa oprugom tip VST – prirubnički je namenjen za rad sa zasićenom vodenom parom i neutralnim fluidima. Telo ventila izrađeno je od kvalitetnog sivog liva, a sedište i zatvarač od nerđajućeg čelika. Na zahtev korisnika ventili se podešavaju na određeni pritisak i na osnovu toga se izdaje atest – ovlašćenje akreditovane laboratorije za baždarenje.
RADNA TEMPERATURA:
do 225°C
KOEFICIJENT PROTOKA:
-PARA I VAZDUH
DN 20 PN 16 -DN 50 PN 16 άw=0,32
DN 65 PN 16-DN 100 PN 16 άw=0,26
-VODA I TEČNOST
DN 20 PN 16-DN 50 PN 16 άw=0,30
DN 65 PN 16-DN 100 PN 16 άw=0,25