LYNX – PROTHERM

68.040,00 рсд84.960,00 рсд

PROTHERM LYNX

KOMBINOVANI GASNI KOTAO

  • Dva režima rada „eco/comfort“
  • Efikasnost: – 94% po 92/42 CEE
  • Širok opseg modulacije snage kotla
  • Automatsko podešavanje izlazne snage kotla
  • Elektronski sistem paljenja i nadgledanja plamena
  • Sistem dijagnostike kvara na uređaju
  • Opseg podešavanja sanitarne tople vode: 35-64˚C
  • Opseg podešavanja temperature grejanja: 38-85˚C ili 30-50˚C (podno grejanje)
  • Kontrola temperature na polaznom i povratnom vodu sistema grejanja
  • Kontrola temperature potrošne tople vode – PTV
  • Trostepena nisko-energetska cirkulaciona pumpa
  • Rad sa prirodnim gasom ili TNG
  • Automatski by-pass
  • Senzor pritiska vode u sistemu grejanja
  • Zaštita od blokade cirkulacione pumpe
  • Zaštita od smrzavanja
 • Ekspanziona posuda od 7 lit.