KOTAO TKAN – RADIJATOR INŽINJERING

421.320,00 рсд462.480,00 рсд

TKAN

Kotao na pelet i drva TKAN

Tip: Kotao na „BIOMASU“
Temperaturni režim: 90°/70°
Max radni pritisak: 3 bar
Potrebna promaja: 18 Pa
Dimnjački priključak (mm): 180 / 200
Garancija: 5 godina

Opis

Kotao TKAN predstavlja savremeno konstrukciono rešenje za korišćenje više različitih vrsta goriva. Po svojim mehničkim i termičkim osobinama prvenstveno odgovara biomasi kao gorivu. Ovde pre svega mislimo na pelet, s tim da je kao gorivo moguće koristiti i koštice voća (višnja, trešnja i sl.)
Velika prednost ovog kotla ogleda se upravo u mogućnosti da se koriste i čvrsta goriva (drvo, ugalj), imajuću u vidu da je u tom slučaju loženje ručno, te da je i komfor pri koriščenju drugačije vrste goriva smanjen. U pomenutoj situaciji sagorevanje se odvija pod prinudnom promajom ventilatora, što ovaj model kotla čini efikasnijim od njegovih prethodnika koji funkcionišu po principu slobodne promaje.
U slučaju sagorevanja peleta koriste se dva ventilatora, za primarni i sekundarni vazduh, funkcionišu odvojeno, i vođena su automatikom kotla. Stepen korisnosti prilikom upotrebe peleta je veći od 90%.
Rad kotla je automatizovan, a na displeju se pored ostalih uvek mogu pročitati vrednosti o temperaturi dimnih gasova. U zavisnosti od snage kotla TKAN  poseduje bakarni izmenjivač za priključivanje ventilatora za termičko osiguranje kao i klapnu za potpalu.
U zavisnosti od snage kotla, svi delovi vodenog dela kotla izrađeni su od bešavnih cevi i kotlovskih limova debljine 5 mm. Ložište je izrađeno od masivnih izolacijskih materijala i sivog liva.
TKAN kotlovi namenjeni su za toplovodno grejanje u stambenim ili komercijalnim objektima i u zavisnosti od potreba korisnika i veličine objekta mogu se naći u rasponu snaga od 20 do 35 kw (TKAN 1) i od 40 do 49,5 kw (TKAN 2).

  TKAN 1.1 TKAN 1.2 TKAN 2
Jed.mere
Nominalna toplotna snaga KW 27 34.9 49,5
Max. radni pritisak kPa 300 300 300
Probni pritisak 450 450 450
Zapremine vode u kotlu L-cca 97 97 125
Masa kotla kg 635 635 787
Max. Temp. Potisnog voda ˚C 90 90 90
Min. Temp. Povratnog voda ˚C 60 60 60
Stepen iskorišćenja % >92 >91 >90
DIMENZIJE A mm 520 520 670
A1 1210 1210 1340
As 610 610 610
B 845 845 960
B1 1270 1270 1325
C 1245 1245 1350
ØD 180 180 200
E 850 850 470
F 1380 1380 1465
G 360 360 360
H 1560 1560 1670
Hs 1560 1560 1560
D1 col 1″ 1″ 5/4″
D2 1″ 1″ 5/4″
D3 1/2″ 1/2″ 1/2″
D4 1/2″ 1/2″ 1/2″
D5 1/2″ 1/2″ 1/2″
D6 1/2″ 1/2″ 1/2″