INSA horizontalni VODOMER KUĆNI

4.947,00 din15.258,00 din

INSA horizontalni

VODOMER KUĆNI

Višemlazni propelerni vodomeri namenjeni za
merenje zapremine protekle čiste vode tempe-
rature do 40°C i pritiska do 16 bar
Mehanizam sa brojčanikom se ceo nalazi u vodi
U kompletu sa holenderima

Očisti