eloBLOCK – VAILLANT

89.400,00 рсд114.000,00 рсд

ELO BLOCK

ELEKTRO BLOK KOTLOVI

– moderan dizajn sa mikroprocesorskom kontrolom rada
– jednostavna i ergonomski prilagođena upravljačka ploča sa LED diodama, dijagnostičkim displejom i potenciometrom
– nazivna snaga: 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24 i 28 kW
– monofazni priključak za modele od 6 kW i 9 kW, za ostale modele obavezan trofazni priključak
– sekvencijalno paljenje grejnih spirala uz modulirajući rad
– mogućnost povezivanja uređaja eloBLOCK/2 sa rezervoarom za toplu vodu, podešavanje temperature vode preko upravljačke ploče uređaja
– predpriprema za spajanje na sistem niskotemperaturnog (podnog) grejanja
– moguć rad u zavisnosti od spoljašnje temperature uz upotrebu originalnog pribora
– mogućnost kaskadnog spajanja uređaja eloBLOCK/2 (samo modeli 24 kW i 28 kW)
– zaštita od smrzavanja, zaštita od blokade pumpe
– moguć rad kod oscilacije napona do 175 V
– mogućnost spajanja sobnog termostata (230 V)
– mogućnost ugradnje strujnog limitatora (opcija pribora).

Opis