CECEZ MC sa unutrasnjom baterijom PRETVARAC NAPONA

14.489,00 рсд

CECEZ MC sa unutrasnjom baterijom

PRETVARAC NAPONA

Obezbeđuju napajanje cirkulacione pumpe cen.
grejanja u slučaju nestanka mrežnog napona
Prikljucenje na akumulator
Model 200B sa integrisanom baterijom
Dužina vremena rada : za pumpu snage 60W
minimalno 3 sata, u ECO režimu do 6 sati