ANTIFRIZ koncentrat VISION kanister 20L

9.565,60 рсд

TERMOFLUID FPE-3G VISION

ANTIFRIZ KONCENTRAT

Antirfriz za zaštitu HVAC sistema.
Rad sa maksimalnim temperaturama do 102ºC.
Inhibitori obezbeđuju veoma malu električnu
provodnost i pružaju odličnu zaštitu za sve
materijale (bakar, mesing, aluminijum. gvožđe)
u pogledu hemijske ili elektro-hemijske korozije

Opis

Luterm® termofluid FPE-3G/conc je koncentrovana tečnost za sisteme grejanja i hlađenja.Sadrži etilen glikol sa paketom aditiva / inhibitora/ za normalno i dugotrajno funkcionisanje cevo – voda, pumpi i prateće opreme.

Osobine i namena: Luterm® termofluid FPE-3G/conc VISION  je koncipiran kao najbolje rešenje tako da u sistemima grejanja i hlađenja obezbedi zaštitu od: zamrzavanja, stvaranja kamenca ,korozije, kavitacije i penušanja.Koristi se kao razblažen rastvor na željenu tačku mržnjenja u individualnim sistemima centralnog-etažnog grejanja, sistemima hlađenja, za ledene platoe i klizališta.Razblažuje se prema tablici sa destilovanom-omekšanom vodom.Minimalni vek eksloatacije pri propisanim uslovima korišćenja je 3 godine.Pakovanje: 10 i 20 litara( plastični kanister ), Limena -plastična bačva 2oolit,IBC kontejner 1000 lit