VR 920 INTERNET KOMUNIKACIONI MODUL – VAILLANT

28.896,00 рсд

VR 920

INTERNET KOMUNIKACIONI MODUL

Upravljanje sistemom grejanja putem pametnog telefona (iOS ili Android)

Daljinski nadzor sistema grejanja od strane ovlašćenog servisa

Sertifikovana zaštita podataka od strane nemačkog VDE instituta

U kombinaciji sa regulatorom multiMATIC 700

Opis

Internet komunikacioni modul VR 920 pruža mogućnost daljinskog nadzora i parametrisanja sistema grejanja putem pametnog telefona.

Modul se sa uređajem za grejanje povezuje putem eBUS veze, a na internet putem LAN ili WLAN opcije. U kombinaciji sa multifunkcionalnim regulatorom multiMATIC 700, korisniku je na raspolaganju besplatna aplikacija za Android ili iSO operativne sisteme. U navedenoj kombinaciji, daljinski je moguće „voditi“ kompleksni sistem grejanja koji podrazumeva hlađenje, ventilaciju i solarni sistem.

Dodatna pogodnost primene modula VR 920 je mogućnost korišćenja servisnog programa „profiDIALOG“, od strane ovlašćenog servisera. Putem ovog programa, serviser će biti u mogućnosti da daljinski nadzire sistem grejanja i u slučaju bilo kakve smetnje odmah reaguje. Na ovaj način, krajnji korisnik će uz maksimalni komfor imati dodatnu sigurnost, jer će njegov sistem grejanja biti konstantno pod nadzorom stručne osobe.

Komunikacioni modul VR 920 kompatibilan je sa sistemom ambiSENSE, koji omogućava daljinsko upravljanje sa digitalnim radijatorskim sobnim termostatom VR 50, koji omogućava individualno podešavanje temperature na svakom radijatoru zasebno. Zahvaljujući integisanom EEBus interfejsu, komunikacioni modul VR 920 je spreman za integraciju u sisteme pametnih kuća.