TERMOSTAT MY CHILLER BASE – GALLETTI

12.690,00 рсд

MY CHILLER BASE

TERMOSTAT

Uključivanje i isključivanje uređaja.

Prilagođavanje zadate tačke temperature napojne vode isparivača.

Promena režima leto/zima (za grejne pumpe).

Prikaz i promena glavnih parametara uređaja (diferencijali, minimalne i maksimalne zadate tačke).

Prikaz naprednih parametara (temperatura izlazne vode isparivača, kondenzacioni pritisak).

Prikaz aktivnih alarma na uređaju

Beznaponski kontakt za spoljne sadržaje koji može aktivirati ili deaktivirati rad uređaja

Beznaponski kontakt koji daljinski omogućava ekonomičan rad

Ugrađen sat (samo verzija plus)

ON/OFF upravljanje i zadate tačke vremenske linije (samo verzija plus)

Opis

Daljinski upravljač rashladnog sistema je kreiran za upravljanje uređajima koje služe samo za hlađenje, grejne pumpe i uređaja sa slobodnim hlađenjem preko serijske komunikacije.

Daljinski upravljač treba da se spoji s uređajem posredstvom konekcionog terminala RS485.