STANDARD VISION 35 kW – MAT LTD

153.921,00 рсд

VISION

STANDARD KOTLOVI sa horizontalnim izmenjivačima toplote

Temperaturni režim: 90°/70°
Max radni pritisak: 3 bar
Ugrađen cevasti izmenivač sa turbulatorima
Priključci: 6/4″
Dimnjački priključak (mm): 150  /  180 (45-55kW)
Besplatan pribor : regulator promaje, sig ventil
Ložište od kotlovskog lima 5mm debljine

Opis

Čelični kotao VISION je tropromajni toplovodni kotao visokog stepena iskorišćenja sa cevastim izmenjivačima u trećoj promaji. Predviđen je za loženje na drva ali takođe može da sagoreva I ugalj niže ili srednje kalorijske moći kao i pellet uz ugradnju odgovarajućeg gorionika na pellet ili gorionika na gas ili lako lož ulje. Vrata kotla prilagođena su za postavljanje gorionika uz nabavku odgovarajućeg veznog pribora (opciono). Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji i velikim vratima, loženje kotla je jednostavno, a čišćenje i održavanje kotla pristupačno za rad. Kotlovi se isporučuju sa već montiranom oplatom tako da je ugradnja brza i jednostavna. Kotlovi su izrađeni od kotlovskog čeličnog lima RST37.2 (EN S235JRG2) debljine 5mm, a u skladu sa EN 303-5 i EN 304 standardima.