KOTAO FK – RADIJATOR INŽINJERING

185.616,00 рсд221.408,00 рсд

FK sa ventilatorom i automatikom

KOTLOVI SA PRINUDNOM PROMAJOM

Tropromajni trajnožareći kotao visokog
stepena iskorišćenja sa ventilatorom i
automatikom
Temperaturni režim: 90°/60°
Max radni pritisak: 3 bar
Priključak: 1″ (FK 1-FK 2) ili 5/4″ (FK 3-FK 4)
Dimnjački priključak (mm): 160 – 200
Garancija: 5 godina

Opis

Za kotlove serije FK karakteristično je da osnovni činilac sagorevanja nije prirodna promaja od dimnjaka, već prinudna promaja izazvana centrifugalnim ventilatorom,što za posledicu ima brže postizanje radne temerature, kao i veću autonomiju u punjenu kotla gorivom.

Suštinska razlika između trajnožarećih kotlova, i kotlove FK, jeste izmenjivačka površina, raspoređena kod FK serije tako da ovi kotlovi imaju ložište sa gornjim sagorevanjem. Drugim rečima, kotlovi serije FK primereni su za sagorevanje svih vrsta uglja, granulisanog uglja, peleta, i svih vrsta biomase.

Ventilator je smešten sa zadnje strane, ali se primarni vazduh kanalima dovodi napred, ispod ložišnog rosta. Na gornjim vratima nalaze se dovodi za sekundarni vazduh koji osim funkcije sagorevanja sprečava pojavu izlaska dima.

Glavne karakteristike serije FK:

Veoma visok stepen iskorišćenja (blizu 90%) omogućava potpuno sagorevanje koje obezbeđuje ventilator, naročito pogodan za sve vrste uglja, ugljene prašine, peleta i biomase. Zbog rada ventilatora brže je postizanje radne temperature, i skoro da je nemoguće gašenje vatre tokom rada. Dovoljno je jednom dnevno kotao napuniti gorivom za celodnevno grejanje, u povoljnijim uslovima, i više od toga.

Tip kotla FK1 FK2 FK3 FK4
  mere
Snaga kW 15/23 25/33 33/40 40/49,5
Radni pritisak kPa 300 300 300 300
Probni pritisak 450 450 450 450
Zapremina vode u kotlu L-cca 55 72 87 100
Masa kotla kg 282 374 428 453
Potrebna promaja Pa 17 18 20 22
Max.temp.potisnog voda 90 90 90 90
Min.temp.povratnog voda 60 60 60 60
Zapremina magacina za ogrev 0.08 0.09 0.13 0.16
Stepen iskoriscenja % >85 >85 >85 >85
DIMENZIJE A mm 480 528 578 668
A1 540 580 640 728
B 790 885 955 965
B1 1150 1280 1311 1340
C 807 907 957 1107
ØD 160 180 200 200
E 940 1040 1072 1122
F 290 294 304 302
H 1162 1220 1274 1324
D1 col 1″ 1″ 5/4″ 5/4″
D2 1″ 1″ 5/4″ 5/4″
D3 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″
D4 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″
D5 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″