Gasni kotlovi su ekonomična i efikasna opcija grejanja za domove. Mogu se instalirati/propisivati izolovano ili u kombinaciji sa drugim komponentama zajedno sa tabelarnim sistemima. Obično su veoma pouzdani i nisu skupi za održavanje, jer gas ne treba menjati, što je uporedivo sa čvrstim gorivom.